Zegar         Kazik Borucki
Zegar tyka czas nam leci
I wybija nam godziny
Tak niedawno byliśmy dzieci
A dziś zakładamy rodziny
Zegar idzie stale naprzód
Przez wszystkie pokolenia
Pokonuje najważniejszy trud
I nigdy nie ma wytchnienia
Idzie równo i dokładnie
I czas nam tu stale mierzy
Czy mamy pięknie czy nie ładnie
On stale naprzód bierzy
On zatrzymać się nie może
Przed nim droga jest tu długa
Czy to lądy czy też morze
Doba przed nim stoi druga
Wybija godzinę pierwszą lub w pół do czwartej
Codziennie o tej samej porze
Nowe w życiorysie wpisuje nam karty
O naszym życiowym ideale i honorze
W radości czas szybko nam leci
Bo wszystko się do nas uśmiecha
Człowiek nie wie kiedy czas przeleci
Bo skraca nam czas pociecha
Niech przynosi nam radości
Niezawodny nasz ten druh
Człowiek czuje się w młodości
Gdy idzie z dobrym przyjacielem we dwóch
Więc nam zegar niech wybija
Zawsze radosne nam godziny
A co złe niech nas omija
Tego od naszego druha zegara sobie życzymy
     Zegar jest to maszyna, która mierzy nasz życiowy czas. Czas jest naszym najlepszym druhem.Tylko zawsze z natury rzeczy brakuje nam czasu i często powtarzamy: nie mamy czasu. My czas zawsze mamy, tylko że mamy duże obciążenie życiowe - pracę i inne rzeczy, i dlatego zawsze brakuje nam czasu. I choć mamy szybkie pojazdy i maszyny to i tak brakuje nam czasu a to dlatego, że żyjemy coraz bardziej intensywnie i całkiem tracimy czas. Miejmy jednak nadzieję, że technika nie będzie taka okrutna i da nam trochę więcej czasu do lepszego życia. A nasz druh zegar niech nam daje tylko przyjemny, radosny CZAS.