Wiosna    Kazik Borucki
Dziś zakwitła nam wiosenka
A z nią także cudny maj
Śpiewa o tym ta piosenka
Że nastąpił dla nas raj

Córki bliźniaczki prezydenta Busha
Jenna i Barbara Bush

Słonko w górze pięknie świeci
Kwiaty rozwijają pąk
Bocian w górze sobie leci
Od zielonych pięknych łąk
Deszczyk pada nam od rana
Każdy umyć w nim się chce
Więc śpiewamy że oj dana
Chmurki przesuwają się
Wiosna pachnie nam od rana
I przez cały dlugi dzień
Więc śpiewamy że oj dana
Zniknął smutek zniknął cień

Jesień
Jesień plon na polach w ogrodach dojrzewa
Szatę koloru żółtego przybierają drzewa
Jesień jest piękna bo złota
Owocem nagrodzona jest nasza robota
Napełniają się magazyny żywnością
Jesień największą jest radością
Przynosi nam plon całorocznej pracy
Więc uśmiechnięci jesteśmy tacy
Gdy nasz plon dorodny obfity zbieramy
I na cały rok go przechowamy
Liście z drzewa lecą owoce dojrzewają
Które się do nas miło uśmiechają
Z pola zwozimy nasze ziemniaki
A do cukrowni słodkie buraki
Aby cukier był dobry jak miód
I osłodził nam całoroczny trud
Bardzo jesień wszyscy kochamy
Bo plon życia naszego zbieramy
Jesień jest najbogatsza jedzeniem nas darzy
Więc damy jej za to uśmiech naszej twarzy.