Wiedeń
Stoi sobie dumnie nad modrym Dunajem
Okolony od zachodu pięknymi górami
Które jakby pozdrawiały się nawzajem
Że strzegą miasto przed wrogami
Wiedeń jest to Austrii stolica
Która bogatą ma w sobie kulturę
Świeci wielkim przykładem jak świecą
W swej pięknej bogatej architekturze
Piękne kościoły gmachy wspaniałe
Które to miasto zdobią tak wiele
Ulice skwery i miasto całe
Pięknie zdobione jak dama w niedzielę
Piękne są tutaj pomniki wielkich ludzi
I tradycji które do dziś przetrwały
Wielkie rzeźby co na każdym kroku podziw budzi
Jednym słowem jest bardzo wspaniały
Stoi tu także przed parlamentem
Piękna Temida Królowa wielkiej mądrości
Świeci mądrością jak diamentem
Wśród całej świata ludzkości
Tutaj uzgadnia się trudne problemy
Więc potrzeba aż nadto mądrości
Aby świat przez który idziemy
Służył nam dla naszej radości
Walczył o Wiedeń nasz król Sobieski
O jego wolność z potężnymi Turkami
Pomagała mu Królowa Nieba aby ten trud zwycięski
Był razem z naszymi polskimi rycerzami
Złożył jej za to swoją koronę
Na Jasnej Górze pod Częstochową
Oddając kraj pod Jej obronę
Mianując dla wszystkich Polską Królową
Wiedeń jest to stolica Austrii największe miasto wielkich gmachów w Europie. Leży on w dolinie Dunaju a od zachodu dużych gór Alp. O Wiedeń   300 lat temu walczył z Turkami nasz król Sobieski i wygrał wojnę a pomagała mu Matka Boża, przemówiła do króla, że pokona Turków. Król Jan Sobieski potem powiedział, przyszedłem, zobaczyłem a Bóg zwyciężył. Obecnie na górze Kalemberg jest polski kościół, gdzie modlił się Sobieski do Matki Bożej o zwycięstwo nad Turkami. Byłem osobiście we Wiedniu i polskim kościele w 1973 r.