Ucho

Ucho przekazuje nam dźwięki
Naszej ludzkiej żyjącej wymowy
Słyszymy nie raz duże pęki
Gdy kilka na raz przychodzi do głowy


Kaziu Borucki patrzy na 
Statuę Wolności
Nowy Jork, 1993 r. 

Lubi ono przyjemne dźwięków tony
Które płynnie wchodzą do ucha
Człowiek staje się jakby odmłodzony
I dźwięk płynny z przyjemnością słucha
Dźwięk w rytmie przyjemnego słowa
Jest zawsze mile dla ucha słyszany
Bo w nim się kryje piękna mowa
I taki dźwięk jest przez człowieka kochany
Dźwięk w rytmie dla ucha marszowym
Jest jakby unoszącym się w górze naszej duszy
Bo on idzie w takt z biciem sercowym
I z wielką przyjemnością natężamy oba uszy
Ucho lubi piękne muzyki tony
Które dźwięczą w takt sercowego bicia
Ucho z przyjemnością słucha jak biją dzwony
Bo one mają dźwięk sercowego odbicia
Gdy znajdujemy się w huku nadmiernych decybeli
Ucho nie lubi nadmiernego hałasu
Osłabia nerwy i czujemy głowę w kształcie beli
Potrzebna jest cisza nerwom szumiącego lasu
Więc należy dać uchu dźwięki płynne
W postaci walca tłista a najlepiej tanga
Bo te do serca i nerwów najbardziej są czynne
I człowiek czuje się mocny jak stalowa sztanga
Ucho oko rozum i z ust mowa
Rozkazują rękom i nogom naszym kończynom
Dopiero całość ta nasza zespołowa
Zawdzięcza wszystkim naszym czynom

Ucho odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka bo przekazuje dźwięki do rozumu i całego ciała przez nerwy. Dlatego uszom powinniśmy dać przyjemne dźwięki przez muzykę taneczną bo piękny dźwięk to jest zdrowie i przyjemność.