Śląsk 
Wielki jest Śląsk polskiej ziemi
I bogata jest ziemia ta
Co czarnym złotem się mieni
Najwięcej bogactw w niej Polska ma
W śląskich kopalniach węgla i rudzie
Po które to skarby nasz górnik sięga
Pracując ciężko w pracy i trudzie
Aby nam rosła nasza potęga
Wielką swą pracą nasi górnicy
Ten czarny węgiel spod ziemi wydobywają
Również wkładają wielki trud hutnicy
Z rud w gorących piecach stal wytapiają
Pracują w trudzie nasze koksownie
Z węgla dla hut koks wypalają
Pracują rytmicznie wielkie elektrownie
Energię pracy i światło nam dają
Wielkie jest dzieło naszego Śląska
W lepszym cieplejszym domu sobie siedzę
Pomaga nam wszystkim jak uczniowi książka
Która rozszerza jego wiedzę
Oddajmy cześć naszym górnikom
Którzy tak wiele nam dawają
A także wszystkim śląskim pracownikom
Co w lepszej pozycji Polskę stawiają
Bo Śląsk nam daje drogę rozkwitu
W światowej wielkiej skali
Przyczyniając się do dobrobytu
Wydobyciu węgla i wytopie stali
Rozszerzając nasze polskie imię
Na światowej wielkiej arenie
Dając krajowi lepszą pozycję
A nam zwiększając mienie
Potencjał Śląska staje się większy
I coraz bardziej mocny
Przyczynia się w dużej mierze do tego
Nasz wielki Port Północny
Śląsk coraz to większe uznanie ma w świecie
Coraz piękniejsze ukazuje się w nim lice
Rozsławia jego imię przecie
Pulsujące serce Śląska Katowice