Zranione Serce Świata  

                 Nowy Jork 11 IX 2001 r.

Nowy Jork przestał patrzeć dumnie
Przeszyły go strzały samolotów
Zachwiał się na swej kolumnie
Od wrogich, złowieszczych nalotów

Runeły na ziemię nasze Bliźniaki
Które tak wszyscy mocno kochaliśmy

Palące się Bliźniaki, a ostrzegałem jeszcze prezydenta Clintona w maju 2000 roku, że Bank Ameryki jest w stanie udadłości i po roku i 4 miesiące  udadł Bank Międzynarodowy w Bliźniakach

Kochał burmistrz Giuliani, gubernator Pataki
I wszyscy z nich bardzo dumni byliśmy
W gruzach zginęły tysiące ludzi
Różnych z całego świata narodowości
I smutek w każdym z nas się budzi
Przerwano życie tylu ludziom w młodości
Nowy Jork SERCE ŚWIATA na chwilę zamarło
Wstrząsnęło to całym naszym światem
Każdemu z nas serce się rozdarło
Wrogowie stali się dla świata katem
Choć SERCE ŚWIATA mocno zranione
Będzie nadal rytmicznie nam biło
I bardziej z niego narody będą zadowolone
SERCA rany wszystkie narody zespoliło
Narody się mocno zjednoczyły
Aby nie zniszczyć SERCA ŚWIATA
I wrogów jednoznacznie potępiły
Na przyszłe następne długie lata
Bo Nowy Jork jest SERCEM dla każdego
Dla każdego na świecie narodu
I wszyscy kochamy go dlatego
Bo On toruje nam życie do przodu
Odbudowane zostaną nasze kochane Bliźniaki
Które łączą na świecie wszystkie narody
I nie będzie ich burzył jakiś wróg nijaki
I znów będą patrzyły w niebo w pełni swej urody
Jako poeta jestem zmartwiony, że nasze Bliźniaki zostały zniszczone przez Arabów narody słabo rozwinięte umysłowo i zacofane w rozwoju religii w Boga. Ale miejmy nadzieję, że Bliźniaki zostaną odbudowane i przeznaczone na Muzeum i Turystykę. Bliźniaki oznaczały MIŁOŚĆ między narodami, a ta Miłość leży w gruzach. Więc trzeba tą MIŁOŚĆ międzynarodową odbudować stawiając nowe Bliźniaki. Jednego Bliźniaka powinna postawić Ameryka a drugiego Europa i reszta świata. To takie Bliźniaki światu przyniosły by szczęście. Jak odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przyniósł Polsce i Europie SZCZĘŚCIE. Polska i Europa wyzwoliły się z pod komunizmu. Bo Zamek Królewski oznacza Wolność, a Bliźniaki oznaczają MIŁOŚĆ międzynarodową. Widzimy jasno, że Bliźniaki powinny być odbudowane.