Serce
O sercu pisano już bardzo wiele
Najwięcej z pośród innych części ciała
Bo ono jakby stało na czele
W nim znajduje się przemiana arcydoskonała

Dwa małe pieski kochające się mocno koloru flagi Polski 
Kochająca Polska Sercem

Przelewa ono jedno życie w drugie
Poprzez płynącą przez nie krew
I dlatego życie człowieka jest długie
Tej pracy nigdy nie kończy się śpiew
Pulsuje bez przerwy równo rytmicznie
Dając ruch życia naszemu organizmowi
Przelewa przez siebie pokarm licznie
Aby dać życie i radość całemu człowiekowi
Tylko ono potrafi wskrzesić nasze ciało
Które się bez przerwy stale starzeje
Ono podejmuje pracy zawsze nie mało
W nim mamy życia ostoję i nadzieję
Serce jest ściśle związane z organizmem
Z całym ustrojem ciała i nerwami
Więc trzeba patrzeć na świat z optymizmem
Wtenczas będziemy zdrowi i nie pokonani
Serce jest czułe na zmartwienia
Na zimno ciepło i zatrucia pokarmowe
Sercu nie trzeba dawać nigdy zwątpienia
Choć życie nasze nie jest pokojowe
Gdy sercem kochamy to znaczy całym sobą
Bo ono w całym człowieku jednakowo bije
Idzie przez życie razem z Tobą
Gdy żyjesz to znaczy że i ono żyje
Gdy ono przestanie pracować i bić
Kończy się życie i nasz ten świat
Bez niego nie można na świecie żyć
I człowiek zginie choć piękny był jak kwiat

Serce jest życiem człowieka bo ono poprzez krew odmładza całe ciało człowieka. Płuca i żołądek zasilają krew w pokarm. Żeby być zdrowym trzeba mieć dobre powietrze i dobre jedzenie i nigdy się nie martwić bo serce nie lubi smutku, od smutku kurczą się żyły i jesteśmy słabi. Dajmy więc sercu radość i śmiech. A będziemy zawsze zdrowi i zadowoleni z życia.