Ręce

Odgrywają one najważniejsze czynności
W życiu każdego ziemskiego człowieka
One dają nam najwięcej radości
Każda praca na te ręce czeka
Sam rozum bez rąk nic nie znaczy
Choćby on był nie wiem jak potężny
Dopiero ręka myśl rozumu przeinaczy
I rozum staje się mocny mosiężny
Ręka która wykonuje wszystkie rozkazy
Naszego rozumu tak skomplikowanego
Nigdy nie protestuje wykonuje polecenie bez skazy
Z myślą rozumu dla dobra naszego
Ręce najcięższe prace zawsze wykonują
Aby lepiej człowiekowi było na świecie żyć
Pomimo wysiłku nie raz zmęczenia nie czują
Bo one największą pomocą człowiekowi chcą być
Ręka to główny nasz wykonawca
Który wykonuje wszystkie nasze prace
A rozum jest jako główny znawca
Ręką ulepszam sobie życie i się bogace
Cóż człowiek mógłby zbudować gdyby nie ręka
Ta para naszych dwóch rąk
Życie bez nich byłoby dla nas męka
A na świecie byłaby pustynia i puszcza w krąg
Ręce nadają kształt naszemu światu
Według rozumu wielkiego naszego
Aby życie ludzkie przybrało wygląd kwiatu
Naszego życia na ziemi człowieczego
Ręce z rozumem żyją zawsze w zgodzie
Pracują wspólnie całymi swoimi siłami
Aby dać człowiekowi piękność życia w swej urodzie
Podkreślają wartość życia człowieka swoimi czynami

Ręce z rozkazu rozumu budują dla człowieka lepsze życie. Ręce są najbardziej spracowane bo budują nam lepsze życie i nigdy nie mają odpoczynku. Ręce to nasz kapitał lepszego życia na planecie Ziemi.