Pragnienie          Kazik Borucki
 

Poeci pisali na temat przyrody i ludzi
Pisali poezje bardzo duże
A ja chciałbym gdy człowiek się przebudzi
Zatrzymał nad światem atomowe burze

Bo jaki zaniesiemy owoc przed Tron Boga
Jeśli zburzymy naszą kochaną Ziemię
Choć zawiła i ciężka jest nasza droga
Musimy działać aby nie nastąpiło zaćmienie

Choć Boga dziś w wierszach nie uważają
Ale jak ja mam Go wyrzycić
Za to, że tak bardzo mało Go kochają
To ja mam Go także smucić

Nie! Boga kocham bardziej jak cały świat
I służyć będę Mu aż do zgonu
Bo chcę zanieść Mu choć jeden piękny kwiat
I złożyć u stóp Jego Tronu