Poznań   

W tym miejscu się spotkali
Książeta Ruś Czech i Lech
I tak ten gród nazwali
Poznań poznanie książąt trzech
Był to gród słowiański
Od dawnych prastarych czasów
Jako gród wielki poznański
Wśród bujnych wielkich lasów
Poznań jest stolicą Wielkopolski
Który odgrywa wielką rolę
Dla naszej całej Polski
Przeżywał piękne wzloty i niedole
Był niszczony przez wroga
I odbudowywany kilkakrotnie
Choć kilka razy była tu obca noga
Poznań należał do Polski bezpowrotnie
Odbywają się tu targi międzynarodowe
W czerwcu każdego polskiego lata
Zawierają transakcje handlowe
Kraje z całego naszego świata
Rozbudował się przemysł Cegielskiego
Buduje się wielkie olbrzymie silniki
Dla przemysłu naszego okrętowego
Poznań daje zawsze piękne wyniki
Wielkie to miasto półmilionowe
Które się stale nam rozrasta
Wielkie wieżowce i osiedla nowe
Włączają się do milionowego miasta
Zabytków starych tu nie brakuje
Ratusz z zegarem a także i kościoły
Jest stare miasto i nowe się buduje
Stare miasto z nowym weszły w zespoły

Poznań jest to jakby najważniejsze miasto Polski, stolica Wielkiej Polski. Poznań jest niezwykłym miastem nie tylko dla Polski ale dla całego świata bo tu handlowcy z całego świata zapoznają się i handlują nowoczesną techniką, po prostu poznawają się jak trzej książęta Ruś, Czech i Lech i też handują. Poznań jest najbardziej cudownym miastem w świecie. Poznaj się z kolegą w Poznaniu i zahandluj z nim.