Poeta           

                                Kaziu Borucki


Poeta Kaziu Borucki 
w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku

Poeta jest to człowiek wielki myśliciel
Który to życie ziemskie rozszyfrowywuje
Występuje w swej roli jako badacz nauczyciel
I pięknych myśli w swym życiu poszukuje
Pisze wiersze o wszystkim różne rymowane
Przeważnie o ciężkim życiu ziemskiego człowieka
Bo takie wiersze najbardziej są kochane
Bo każdy człowiek zawsze na coś w życiu narzeka
I poeta idzie człowiekowi jakby z pomocą
W tym jego nie łatwym życiu codziennym
Bo nie raz życie staje się grozą i nocą
Więc pisze słowa w stylu radosnym odmiennym
Pisze że życie ciężkie jest wspaniałe
Przez ciężkie życie zdążamy do Celu
Choć człowiekowi wydaje się że jest ono małe
Ale trud życia zawsze robi bohaterów wielu
Życie człowieka jest smutne a nie raz i zawiłe
Więc poeta szuka zawsze jakiegoś pocieszenia
Przychodzą chwile że życie człowiekowi jest nie miłe
I nie raz życie jest nie do przezwyciężenia
Poeta szuka jakiegoś dobrego wsparcia
Poprzez nowe jakieś wspaniałe myśli
I napisze zawsze coś dla łez otarcia
I zawsze tych parę wierszy pomocnych skreśli
Poeta jest to dusza pięknej melodyjnej wymowy
Który życie naszego świata dobrze rozumie
Piękno wyrażeń wychodzi z jego głowy
I w odpowiedni sposób to wszystko opisać umie
Opisuje swój kraj rodzinny i cały nasz świat
W swoich wierszach zdąża do pięknego celu
I pragnie aby słowo jego było piękne jak kwiat
A Twoje życie było wartościowym owocem mój przyjacielu
   Kto to jest poeta? Poeta jest to filozof, który opisuje filozofię świata w swoich wierszach. Jaśniej mówiąc jest to filozofia oprawiona w wiersze. To tak jak malarz oprawia swój obraz w piękną ramkę aby ten jego obraz był piękniejszy i bogatszy. Tak samo filozof oprawia swoją filozofię w wiersze aby ta jego filozofia świata była  piękniejsza i bogatsza. Pod każdym wierszem piszę krótki komentarz wyjaśniający aby każdy zrozumiał moją filozofię o naszej planecie Ziemi, na której żyjemy. A nasz świat jest piękny i atrakcyjny.