Pisarz     

                         Kaziu Borucki


Kaziu Borucki pisarz na całej planecie Ziemi, po pisze na wszystkie tematy światowe

Jest to człowiek który opisuje życie świata
Opisuje życie człowieka zwierząt roślin i wody
Opisuje przeszłość historii całe jego lata
Jego smutek radości klęski sukcesy i życia urody
Pisarz jest takim samym jak inni człowiekiem
Ale jego wzrok i rozum trochę inaczej pracuje
On jest bardziej uczulony na wszystko z każdym wiekiem
Jego wzrok rozum uczucie lepiej na wszystko reaguje
Pisarz wszystko dokładnie widzi i wszystko rozumie
Dla niego nie są obojętne małe sprawy
On wszystko co istnieje na świecie odróżnić umie
Idzie swoją drogą a ta droga prowadzi do sławy
Człowiek jak wiemy zaczął swoje życie od zera
Od  epoki kamienia pisarz opisuje całe nasze życie
I  chciałby aby rozwijała się ludzka nasza kariera
Więc opisuje życie naszego świata dokładnie i należycie
Pisarz przedłuża życie i czyn dawnych ludzi
Jak dawniej żyli cierpieli radowali się i pracowali
I gdy dziś czytamy to aż  podziw w nas budzi
Jak nasi praojcowie z wielkimi przeszkodami się zmagali
A przeszkód tych nie brakowało i nam nie brakuje
Bo nasza planeta jest pod wezwaniem cierpienia
Więc pisarz zawsze tych mocnych dróg poszukuje
Aby dać człowiekowi radość życia i sens istnienia
Opisuje jego pracę czy ona jest dobra czy zła
Wdług życiowego z życia wziętego wzoru
Bo pisarz światopogląd zawsze właściwy ma
Dąży do lepszego jutra i utrzymania ludzkiego honoru
Pisarz umieszcza całe życie naszego świata w książce
Po to aby wszystkie pokolenia wiedziały o sobie
Jak ich życie toczyło się w czarnej czy różowej wstążce
Pisarz jest również i dziś po to aby nie zapomniano o Tobie
      Kto to jest pisarz? Pisarz opisuje czas, w którym się znajduje, opisuje jak ludzie żyją, pracują, radują się, smucą, wszystkie ich wydarzenia dobre i złe aby następne pokolenia wiedziały, jak ich przodkowie żyli na świecie i porównywali życie swoje z dawnymi ludźmi, bo życie człowieka jest zawsze takie same na świecie, ale postęp techniczny stale się zmienia a szczególnie błyskawicznie zmienia się w XX wieku.