Fraszki, Odnowa

      Odnowa
Aby odnowić coś się odważyć
Najpierw to musi się zestarzyć
      Rozumowo doświadczona
Prawidłowo nasze życie odnowić może tylko Ewa
Które całe doświadzenie rozumowe zjadła z drzewa
      Do przodu
Już za młodu człowiek rwie się do przodu
A potem ten przód go złości, gdy doczeka starości
      Świetny pomysł
Najpierw głowy trza by dać na warsztat do Odnowy
      Za daleko poszedł
Wyrwał się w przód i beznadziejnie poszukuje go lud
      Błagalne wołanie
Gdzie jesteś przodzie bo duch umiera w narodzie
     Westchnienie przywódcy
O  mój przodzie i narodzie
      Westchnienie  narodu
O nasz kryzysie, w jakim Ty wyszedłeś zarysie
      Handel
Brakło w Polsce Żyda i cóż zrobiła się bida
      Znużony pracą
Urzędnik na biurku zasnął bo nikt mu nie klasnął
      Oklaski
No coż trzeba dostąpić łaski, żeby dostać oklaski
      Uczony rachmistrz
Tak wysoko rachował aż się naród rozchorował
      Być tu mądry
Gdy pożyczał każdy  klasnął, gdy oddawał każdy wrzasnął
      Najważniejsza to jest Oszczędność
Oszczędzaj narodzie bo dostaniesz inflacją po brodzie

                                                                       
                                                                                Kaziu Borucki