Fraszki o chłopie

      Najważniejszy to jest chłop
Gdy chłop nawali wszystko pęka  choćby było ze stali
      Po czym poznać chłopa
Chłopa poznać po zmarszczkach na twarzy
Bo martwi się za wszystkich od ministrów do grabarzy
      Najłatwiej zwalić na chłopa
Gdy w miescie są strajki i napięcia
To jest wina chłopa bez wynajęcia
      Najniżej stoi
Chłop jest to fundament życia przecie
Więc każdy włazi na niego i go gniecie
      Nasza potęga
Chłop potęgą jest i basta
Tylko spłaszczyli go paragrafem z miasta
      Nie posiada głosu
Ryby i chłop nie mają  głosu
Więc oddali go w ramiona ciężkiego losu
      Marzenie chłopa
O mój kochany Los kiedy ty przywrócisz mi głos
      Na chłopski rozum
Wszyscy w miescie biorą na chłopskie rozumowanie
Ale w mieście są za duże brudy i nie udaje się pranie
      Nie chcą chłopskiej mądrosci
Chłop wskazuje prostą drogę gładką miłą
A uczeni zawsze krętą wyboistą zawiłą
      Prosty chłop i krzywy uczony
Chłop jest prosty i wyrzuca chwasty i osty
A uczony krzywy i wsadza ludzi w pokrzywy
      Poglądy
Mówi się, że chłop jest ciemny jak tabaka w rogu
Ale kto ma więcej wiadomosci o świecie i Bogu
      Prawdziwi poeci rodzą się tylko na wsi
Kochanowski i Mickiewicz urodzili się pod wiejską strzechą
I są wiejską i miejską narodową dla ludzi pociechą
Mądrosć pochodzi od Przyrody bo ona ma dużo urody
                                                                       
                                                                                Kaziu Borucki