Nasza Polska 

 

                       Kaziu Borucki

      

Nasz kraj mlekiem i miodem płynący
I kochany bardzo przez lud swój
Który swą pracą Polskę wznoszący
Bo to jest kraj kochany mój

Kraj, w którym się urodziłem
I rosłem w siłę razem z nim
Razem radości i smutki dzieliłem
I zawsze jest w sercu mym

I już w swym życiu za młodu
Kochałem bardzo Polskę swą
Bo ona jest chlubą całego narodu
I naród kocha bardzo Ją

Walczył o Nią gdy była potrzeba
Na wszystkich frontach naszego świata
Pragnął w pokoju sporzywać swojego chleba
I aby Polska żyła w Pokoju i była bogata

Polak o kraj swój walczył i ginął
Od kul nieprzyjaciela jego
Na całym świecie bardzo zasłynął
Z odwagi i bohaterstwa swego

Polska dziś żyje w wolności
Rośnie nam i pięknieje
Przynosi nam wiele radości
I wszyscy mamy w Niej Nadzieję

Jest Ona w pełni swego rozwoju
Od gór aż hen po morze
Rozwija się nam w pracy i pokoju
A na ziemi rośnie złociste zboże

Przez Polskę płynie nasza Wisła kręta
Dla nas Polaków jest Ona wprost święta
Bo tam jest Polska gdzie Wisła płynie
A w Niej Warszawa na świecie słynie