Muzyka     Kaziu Borucki
Ona nas unosi wzwyż jak pierze
Gdy usłyszymy jej piękny wzniosły ton
Podnosi nas na duchu i do góry bierze
Jak rozchodzi się dźwięk drgających stron

Kaziu Borucki pokazuje pierwszy amerykański Dzwon. Ameryka z melodią Dzwonu zapoczątkowała swoje istnienie

Umila nam to nasze stroskane życie
Bo ona w sobie ten urok i wdzięk ma
I gdy ją mistrz skomponuje należycie
To ona najwięcej przyjemności nam da
Ona leczy nasze rozszarpane nerwy
Które się psują nam każdego dnia
Bo się utrudzimy tym wszystkim do ścierwy
Bo każdy człowiek kłopotów aż nadto ma
Te dawne piękne polki walce i tanga
Które nadzwyczaj są bardzo piękne i miłe
Bo mocne są tak jak stalowa sztanga
Co sportowcowi wyrabia hart i siłę
Ona nam leczy wszelkie choroby
Które nie raz tak nas przygniatają
Dodaje nam siły hartu i piękna urody
Bo nią się wszyscy tak zachwycają
Ona nam daje wszędzie uśmiechy
A także i to upragnione odprężenie
Daje nam wiele dla nas uciechy
Odrzuca od nas wszelkie zmartwienie
Pragniemy aby miała coraz lepszy ton
Aby nam towarzyszyła w lecie i zimie
Żeby była piękna jak dźwięczący dzwon
Który rozsławia daleko swe imię
Gdy ją mistrz skomponuje do ucha należycie
To ona nam dodaje zdrowia i siły
Bo ta nowoczesna waryjacka zatruwa nam życie
I pakuje nas za życia do mogiły

Dzisiejsza muzyka jest brzydka, to są tylko nerwowe hałasy i dlatego dzisiejszy człowiek jest chory i nerwowy. A przecież miłą muzyką można wyleczyć wszystkie choroby. Dobra muzyka daje zdrowie, siły i zadowolenie z życia.