Łódź     

Łódź nie jest miastem portowym
Nie ma tu również marynarzy
Łódź jest miastem przemysłowym
Honorowych i ambitnych włókniarzy
Miasto Łódź zbudowane jest w kształcie łodzi
Której ulice biegną jak wiosła
Łódź nie ma rzek ani powodzi
W tym mieście są lądowe rzemiosła
Główna jej ulica to Piotrkowska
Która biegnie w kierunku północ południe
W samym środku miasta jak w Europie Polska
Która łączy wszystkie ulice cudnie
Wielkie to miasto drugie po stolicy
Które odgrywa wielką rolę dla kraju
Wszędzie widać włókniarzy na każdej ulicy
Którzy spieszą do pracy do lepszego urodzaju
Miasto Łódź się rozrasta i potęguje
Na każdym kroku widać zmiany
Nowe ulice i osiedla dla ludzi się buduje
Aby każdy był na równi szanowany
Miasto Łódź stoi na polskiej ziemi
I dla każdego coś od siebie daje
Stoi wśród drzew i traw zieleni
I coraz większe i piękniejsze się staje
Każdy chce być ładnie ubrany
Człowiek dorosły a przede wszystkim młodzież
Bo każdy che być mile wszędzie widziany
Gdy ma piękną na sobie odzież
Odzież ważny to czynnik w naszym klimacie
Bez którego to nikt obyć się nie może
Więc pomyśl sobie siostro i bracie
Ile Ci włókniarz w Twoim życiu pomoże

Miasto Łódź jest zbudowane w kształcie łodzi i dlatego nazywa się Łódź. Jest to największe miasto w Polsce o zwartej zabudowie i bogatej architekturze. Łódź ma największy przemysł włókienniczy, który przyciąga z całej Polski ludzi do pracy jak Łódź Piotrowa przyciąga wszystkich do Rzymu. Miasto Łódź można porównać z Wiedniem, Rzymem czy Paryżem, jest wielkie i wspaniałe.