Lato 
Najpiękniejsze jest to lato
Gdy idzie w¶ród na¶
Więc kochamy je tu za to
I ¶piewamy o nim wraz
Lato lato leci z góry
Do naszych tu chat
I rozpędza nam te chmury
¦wieci słonko rozkwita kwiat
Idzie drog± nasz turysta
Przemierzaj±c kaem trzysta
I nie czuje tu zmęczenia
Co krok nowe powodzenia
I gdy czasem deszczyk plu¶nie
To turysta sobie u¶nie
Gdzie¶ na ł±ce w ¶wieżym sianku
I prze¶pi smacznie do poranku
Lato piękne bo wycieczka
Dla młodego to ucieczka
Od tych wszystkich melancholii
Co go nie raz głowa boli
Więc tu lata nam potrzeba
Piękna kwiatów słonka nieba
Lato piękne bo uroda
Tylko krótkie ach jak szkoda
Więc choć krótkie wykorzystaj
Choć tu z nami na t± przystań
Więc idziemy na kajaki
Pojedziemy jak rybaki
I wokoło woda woda
Ach jak piękna ta przyroda
W niej największa jest uroda
Zdrowia piękna ona doda
Te jeziora te mazurskie
Albo góry szczyty górskie
I gdy człowiek w ¶wiat wyruszy
Zaraz lżej mu jest na duszy
Więc ¶piewamy lato lato
Co ci damy w zamian za to
Piękne słowa piosenki tej
Że pozostaniesz długo w pamięci mej
I tak nam się tu kojarzy
Damy ci w zamian za to u¶miech naszej twarzy

Kazio Borucki na plaży
w Nowym Jorku 1999 r.