Konin     

Konin wita Konin żegna
Taki jest wzruszający napis na postumęcie
Gdy jedziemy autostradą od strony Warszawy
A na nim koń który przyniósł człowiekowi tyle sławy


Koń jest drugim najważniejszym 
po krowie 
krowa daje mleko a koń siłę

Koń jest herbem miasta Konina
Który bronił bohatersko swego miasta
Który na dwóch nogach wysoko się wspina
Na konia wsiadał mężczyzna ale i niewiasta
Herb konia na miejskim ratuszu widnieje
A także i wojewódzkim najwyższym urzędzie
W nim mamy wielką siłę i nadzieję
Obliczamy jego siłę w traktorze samochodzie i wszędzie
Konin stoi koło słynnej rzeki Warty
O której wspomina sie w hymnie narodowym
Dla dużo ludzi jest jako dom otwarty
Dla nowego życia i mieszkaniu nowym
Konin jest miastem przemysłowym
Zdobył tytuł miasta wojewódzkiego
I od paru lat idzie z programem nowym
Zdążając do rozkwitu nowego postępowego
Buduje się nowe miasto wojewódzkie
Na skale nowoczesną wielką światową
Aby zaspokoić nasze pragnienia ludzkie
Buduje się osiedle z architekturą nową
A to wszystko dla górników węgla brunatnego
Którzy wydobywają go dla naszych elektrowni
Które dają światło i siłę napędu wielkiego
Dla fabryk huty aluminium i dla walcowni
Konin rozrósł się pięknie bogato dynamicznie
Dzięki pokładom węgla brunatnego
Którego przerabia się wysyłając go elektrycznie
Dla dobra kraju naszego polskiego

Nazwa miasta Konina pochodzi od handlowania w tym miejscu końmi roboczymi i wojskowymi. Koń był najważniejszy do ciężkiej pracy i obrony kraju, różnych wojen. Konin rozbudował się dzięki pokładom węgla drzewnego, który służy do napędu elektrowni i huty aluminium. Konin stał się województwem.