Koło

Naszym miastem jest miasto Koło
W którym życie toczy się nam wesoło
A przybrało do tego nazwę miasta Koła
Że opływa to miasto rzeka Warta dookoła


Moje miasto jest Koło 
i dlatego jest najważniejsze na świecie, bo oznacza Koło od woza, Kula Ziemska i Koło Wszechświata

Która w początkach miasto od wroga obraniała
I lepszą pozycję rozkwitu miastu dawała
Najważniejsza w historii Koła była ta karta
Którą przynosiła miastu rzeka Warta
Pobudowano na wyspie miasto całe
Jakoby przez straż wodną było otaczane
Budowano ulice ukośnie półkolem i wprost
Które chroniły miasto jak zwodzony most
Zbudowano w mieście kościoły klasztor i Farę
Budowle wielkie przepiękne choć stare
A także ratusz a w nim i urzędy
Do których lud chodził zewszędy
Koło liczy sobie sześćset lat istnienia
I ma dużo w sobie do zadowolenia
Pobudowano nowe fabryki wielkie zakłady
Które spisują się w produkcji bez wady
One dają miastu rozmach i rozbudowę
Gdzie się buduje ulice i bloki nowe
Znajduje w nim pracę i chleb tysiące ludzi
Tak że aż nadto podziw zewsząd budzi
A wokoło każdej tej wielkiej fabryki
Rosną piękne zielone z kwiatami trawniki
Na ulicach coraz więcej kręcą się samochody
Ludziom natomiast zwiększyły się dochody
W domach umilają życie telewizory pralki i lodówki
Także coraz więcej mamy w swych rodzinach gotówki
Więc coraz lepiej w naszym mieście jest nam żyć
Chcemy tutaj mieszkać chcemy tutaj być

Moim najbliższym miastem jest Koło stojącej na wyspie a przedmieście nad rzeką Wartą. Moja Mamusia chodziła tu do gimnazjum, uczyła się również języka francuskiego. Było to miasto rzemieślniczo-handlowe a dziś jest przemysłowe, fabryka proszków ściernych, fabryka fajansu, proszkownia mleka i zakłady mięsne. Koło to najważniejsze miasto na świecie jak Kula Ziemska.