WAŻNE WYDARZENIA 1978
Ten rok był wielki dla nas Polaków
Jeden z największych naszej polskiej historii
Mirosław Hermaszewski w kosmosie powyżej obłoków
Ile tu wzruszeń emocji chwały i glorii
Gdy nasz Polak po raz pierwszy
Poleciał daleko w kosmos w stan nieważkości
Świat dla nas stał się milszy i szerszy
Bo pierwszy lot daje najwięcej wszystkim radości
Po raz pierwszy Polak papieżem Ojcem Świętym
Został nim kardynał Karol Wojtła
Na najwyższe stanowisko Kościoła wziętym
Aby chwała Bogu światu i nam przybyła
Ta radość była największa wśród Polaków
Dlatego że ta radość była nieoczekiwana
Wywołała wielką satysfakcję wśrod rodaków
Ta nominacja była z wielkim honorem przeżywana
Po raz pierwszy kobieta samotnie opływa świat
Polka Krystyna Chojnowska wśród  oceanów i mórz
Płynął samotnie po morzu ten nasz polski kwiat
Który jest najpiękniejszy wśród kwiatów i róż
I opłynęła  naszą kulę ziemską dookoła
Na jachcie  polskim który ma imię Mazurek
Każdy Polak z wielką radością zawoła
Potrzeba nam więcej takich polskich Córek
I mamy właśnie Polkę sławną drugą
Wanda Rudkiewicz zdobywa szczyt najwyższy Everest
Która przeszła drogę bardzo trudną i długą
Pokazując całemu światu piękny kobiecy gest
Po raz pierwszy kobieta europejskiego kontynentu
Zdobywa najwyższy szczyt naszego świata
W tym roku Polska zdobywa ster wielkiego okrętu
Poprzez sławnych Polaków i polskiego kobiecego kwiata.
Rok 1978 był najważniejszym rokiem w historii Polski, bo po raz pierwszy Polak był w kosmosie, po raz pierwszy Polak papieżem, po raz pierwszy Polka opłynęła samotnie nasz świat, i po raz pierwszy Polka zdobyła najwyższy szczyt świata Everest, I jako poeta upamiętniłem te najważniejsze wydarzenia dla Polakow we wierszu, aby Polacy zapamiętali te największe wydarzenia Polski.

Koło, 1978                                             Kaziu Borucki