Gniezno  

Pierwsza stolica naszej Polski
Za czasów Mieszka i Bolesława
Założył państwo naród słowiański
I zaczęła się rozchodzić Polski sława
Gniezno pierwsze gniazdo kraju naszego
Nasza pierwsza Polski stolica
Powstała Polska od czasu tego
Pokazując światu pierwsze swe lica
Gniezno gniazdo Orła Białego
Który założył gniazdo tu swe
Został godłem narodu polskiego
Jako serce bijące me
Orzeł Biały wszędzie widnieje
W urzędzie w szkole w kościele
W nim mamy dumę i nadzieję
Podnosi nas na duchu i ciele
W dziesiątym wieku naszej ery
Powstało państwo nasze polskie
Przez dziesięć wieków łamało bariery
Nieraz potężne wielkie i wysokie
Ale Polak ze swym Orłem na czele
Łamał bohatersko wszystkie przeszkody
Nie załamywał się na duchu i ciele
Choć nie miał prawie nigdy wygody
Gniezno nasz pierwszy polski rząd
Który założył państwo słowiańskie
Kościół miał decydujący wzgląd
Jako państwo polskie chrześcijańskie
Nastąpiło założenie państwa polskiego
Przez Kościół katolicki chrześcijański
Polska weszła do Kościoła Rzymskiego
W dziewięćset sześćdziesiąty szósty rok Pański

Gniezno gniazdo narodzin państwa polskiego jest to najmilsze miejsce dla nas Polaków bo to oznacza jakbyśmy się w tym miejscu wszyscy urodzili, w tym gniazdku. Zawdzięczamy to Mieszkowi Pierwszemu, który założył państwo polskie w 966 r. udając się po wiarę w Boga Chrystusa do Rzymu i żeniąc się z sąsiadką Czeszką Dąbrówką. Polska urodziła się z Bogiem.