Dom                  
Dom jest sercem każdego człowieka
Które tętni nieprzerwanym życiem
Swym miłym otoczeniem nas użeka
I jest on dla nas pokarmem i okryciem

Zosia Borucka. 
Mój dom rodzinny w Kiełczewku, 
powiat Koło

Przyciąga nas jak magnesem
Swym ciepłym, domowym
Stół nakryty białym obrusem
Z chlebem na rumiano wypieczonym
W nim mamy całą ostoję
Jak okręt w swym macierzystym porcie
Dom i ja zawsze we dwoje
Pracujemy dla siebie w wielkim akordzie
Pracujesz na dom całe życie
A on za to odwzajemnia się Tobie
Aby życie Twoje stawało się wspaniałe
I żebyś czuł się w swoim domu jak w niebie
Akord pracy trwa nieprzerwanie
Bo dom to jest wielka opoka
Która pędzi przez życie nieustannie
A droga jej jest niekończąca i szeroka
Morze potrzeb radości i zmartwienia
I to każdego codziennego dnia
I pracujesz na dom bez wytchnienia
A on w zamian Ci radość swą da
Bo dom to Twój raj na ziemi
Który daje Ci tyle wielkiej radości
Gdy jesteśmy cały dzień strudzeni
On zaprasza nas jako szlachetnych gości
Do wsólnej rodzinnej biesiady
Do braci i sióstr, ojca i matki
Gdzie łączą nas wspólne obiady
I wspólne dochody i rodzinne wydatki

Dom jest najważniejszym środowiskiem otoczenia dla każdego z nas. I jest zawsze najmilszy, a szczególnie ten dom rodzinny, bo w tym domu zaczęliśmy zdobywać pierwszą swoją wiedzę o świecie i całej rodzinie, w której się znaleźliśmy. Tak, ze dom jest najważniejszy dla nas.