Roślina Królowa Życia
Zapomnieli o Tobie wszyscy poeci
Zapomnieli również uczeni i filozofowie
Tylko rolnik z którego czoła pot leci
Nigdy nie zapomniał Królowo Życia o Tobie

Kłosy żyta w moim gospodarstwie 
15 ha, w Kiełczewku w Polsce
I żaden z mędrców nie wziął pióra do ręki
I nie napisał o Tobie tego szlachetnego słowa
A ty zmagasz się z żywiołem i cierpisz męki
A nikt Ci nie powiedział bądź Królowo zdrowa
Tylko rolnik który Cię bez przerwy pielęgnuje
Potrafi napisać o Tobie te piękne bogate słowa
Bo w rolniku ta mądrość bezgraniczna dopinguje
I on do Ciebie przemawia Tyś Życia Królowa
Tylko Ty potrafisz wydobyć pokarm tej ziemi
Poprzez swoje zapuszczone w ziemię korzenie
Ten pokarm ziemi w Tobie cudownie się przemieni
Aby dać poprzez siebie dla ludzi i zwierząt pożywienie
Byłaś jesteś i będziesz zawsze najpiękniejsza
Bo masz zielone i kolorowe różne odcienie
Byłaś jesteś i będziesz zawsze najważniejsza
Bo tylko Ty możesz dokonywać pokarmu przeistoczenie
Cierpisz jak człowiek głód chłód wilgoć i spiekotę
I choroby które Cię bez przerwy atakują
Ale Ty z honorem wykonujesz swą szlachetną robotę
Bo wiesz że wszystkie istoty Ciebie potrzebują
Jesteś fundamentem życia ludzi zwierząt ptaków
I tylko dzięki Tobie możemy na tej ziemi być
Bo gdy Ty umierasz na rękach swych wieśniaków
Giniesz po to aby inne istoty mogły Tobą żyć
Jesteś najszlachetniejszym bohaterem naszego świata
Umierasz dla innych a nie żądasz nagrody
I poprzez swoje tysięczne bohaterskie nie łatwe lata
Masz zawsze w sobie najwięcej bogactwa piękna i urody

          Roślina jest najważniejszą istotą na naszym świecie bo tylko roślina potrafi wydobyć pokarm z planety Ziemi, gdyby nie Roślina człowiek nie mógłby żyć na Ziemi bo człowiek nie potrafi wydobyć pokarmu z ziemi i dlatego Roślinę nazwałem Królową Życia. Człowiek żyje pokarmem dwóch planet Ziemi i Słońca. Roślina poprzez swoje korzenie wyciąga pokarm z ziemi a ludzie i zwierzęta zjadają roślinę poprzez żołądek. Drugi pokarm to jest powietrze, które jest pokarmem słońca i ten pokarm zużywany jest przez płuca. Słońce natomiast ogrzewa ziemię poprzez powietrze. Powietrze nie jest na Słońcu ale Słońce poprzez powietrze ogrzewa Ziemię i następuje przemiana materii biologicznej, czyli jaśniej mówiąc życie ludzi, zwierząt, roślin. I jeszcze jedna ciekawostka nieznana ludzkości. Planety krążące wokół Słońca wysyłają impulsy elektromagnetyczne do Słońca i Słońce nigdy nie zgaśnie. Widzimy jasno współpracę planet.
     Opiszę to dokładnie w książce pod tytułem "Planeta Ziemia i Człowiek", będzie to najciekasza książka na naszym świecie, oparta na faktach i prawdzie, tajemnice świata i wszechświata.