Rok Pański 1978      Kaziu Borucki 
Polak papieżem Ojcem Świętym
Został Nim kardynał Karol Wojtyła
Na najwyższe stanowisko Koscioła wziętym
Aby chwała Bogu światu i nam przybyła
Po raz pierwszy Polak Papieżem
W historii naszego polskiego narodu
Bóg nie gardzi naszym skromnym pacierzem
Bóg jest zawsze wśród polskiego rodu
Bo Polak zawsze był wierny Bogu
Przez całe swoje cężkie umęczone życie
I gdy wchodził do świątyń progu
Modlił się zawsze szczerze i ukrycie
Polak umiłowany jest bardzo przez Boga
I to można ujrzeć w każdym wieku
Jak ciężka była Polaka życiowa droga
W tym wiernym Bogu polskim człowieku
I dziś syn polskiego narodu
Stał się najwyższą głową Kościoła
Aby prowadzić lud do przodu
Jak Bóg co każdego do siebie powoła
Jest On zastępcą Boga na ziemi
Jako Ojciec z ramienia Bożego
Aby wszyscy ludzie troskami strudzeni
Mieli ostoję i opokę u Niego
I dziś dumni jesteśmy z tego
I każdego Polaka radość napawa
Że mamy Polaka jako Ojca Świętego
Że  rozchodzi się po całym świecie Polski sława
A rozchodzi się właśnie dlatego
Że Polak wierzy niezachwianie w Boga
Jak podaje historia narodu polskiego
Tysiącletnia Wiary Prowadzi Nas Droga

Ten wiersz napisałem 17.10.1978 r. o godz. 8.15 a o wyborze Papieża dowiedziałem się 16.10. o godz. 19.05. Tak byłem wzruszony tą wiadomością, że postanowiłem napisać ten wiersz o Ojcu Św., aby upamiętnić to ważne wydarzenie dla wszystkich Polaków w 1978 r.