Przeznaczenie

Człowiek gdy się rodzi
Ma życie już PRZEZNACZONE
I tak po tej ziemi chodzi
Jak mu było wytyczoneKaziu Borucki z Murzynką - prezentacja kapeluszy 
w Nowym Jorku

Przeznaczenie ma do tego
Które mu z góry jest powierzone
I nie zmieni życia swego
Choćby było przez niego odwrócone
Przeznaczenia nikt zmienić nie może
Choćby kombinował nie wiem jak
Bo to są wielkie wyroki Boże
I Boży w nich kieruje znak
Człowiekowi zawsze się wydaje
Że sam swym życiem kieruje
Ale gdy ciężki los nastaje
Wtenczas Boga nad sobą czuje
Człowiek jest tutaj nie zadowolony
Ze swego życiowego Przeznaczenia
Swym życiem na Ziemi jest umęczony
Bo Ziemia jest pod  WEZWANIEM CIERPIENIA
Więc człowiekowi jest ciężko żyć
Na tej z Przeznaczenia Ziemi
Ale na niej dotąd musi być
Aż Bóg jego życie PRZEMIENI
Bo Bóg potrzebuje CIERPIENIA
A człowiek nie wie dlaczego
Więc człowiek ma zawsze zwątpienia
I czuje urazy do Niego
Dopiero gdy go do siebie powoła
Wtenczas człowiek wszystko zrozumie
I radosnym głosem do Boga zawoła
Że przez CIERPIENIA razem z Bogiem się raduje

Ten wiersz mówi o przeznaczeniu i każdy człowiek ma swoje przeznaczenie. Na przykład mnie Bóg przeznaczył do filozofii świata i moim zadaniem jest objaśnić dlaczego człowiek żyje i jaki jest jego cel życia i jakie ma znaczenie cierpienie w życiu człowieka, dlaczego Bóg człowiekowi się nie ukazuje i setki innych pytań.