Przez siłę

Przez siłę pokusy Ewa jabłko z drzewa zerwała
Przez siłę Adama do tego namawiała
Przez siłę Boże siły ich z Raju wyrzucają
Przez siłę tragedię syna Abla przeżywają
Przez siłę Faraon nakłada ciężką pracę niewolnikowi
Przez siłę udaje się podbić kawał świata Grekowi
Przez siłę Mojżesz Żydów z Egiptu wyprowadza
Przez siłę i to krwawą na drugim kontynencie ich obsadza
Przez siłę Żydzi Boga przed Piłatem oskarżają
Przez siłę żołnierze rzymscy Boga do krzyża przybijają
Przez siłę Neron katuje chrześcijanina
Przez siłę robi się to samo i za Deoklecjanina
Przez siłę Henryk ósmy do herezji przystępuje
Przez siłę Napoleon króla Francji likwiduje
Przez siłę Napoleon przegrywa wielką wojnę
Przez siłę czasy na świecie są zawsze niespokojne
Przez siłę likwiduje się wielkiego Cara
Przez siłę  osłabiona jest Wiara
Przez siłę Hitler chce zdobyć świat cały
Przez siłę ten wielki wódz staje się bardzo mały
Przez siłę konferencje pokojowe obradują
Przez siłę wszyscy do wojny się  szykują
Przez siłę rosną wielkie siły atomowe
Przez siłę zostają zagrożone siedliska domowe
Przez siłę grozi się człowiekowi
Przez siłę człowiek ulega naciskowi
Przez siłę Gierek daje wielki Dobrobyt narodowi
Przez siłę ustępuje stanowiska Jaruzelskiemu swojemu druchowi
Przez siłę Solidarność dąży do Socjalizmu Prawdziwego
Przez siłę zostaje zlikwidowana właśnie dlatego
Przez siłę dąży Polska do wielkiej Inflacji
Przez siłę przystępuje potem do jej likwidacji
Przez siłę człowiek jest bardzo zmarnowany
Przez siłę jest zawsze całkowicie pokonany
Przez siłę człowiek rodzi się na ten mizerny świat
Przez siłę z biegiem czasu więdnie jak kwiat
Przez siłę człowiek z powrotem che dojść do Raju
Przez siłę złego LOSU pokonany jest w każdym kraju
No cóż kochani człowiekowi naprawdę życie na świecie jest nie miłe
Bo wszystko musi brać przez WIELKĄ SIŁĘ