Pokój                   Kaziu Borucki

Pokój jest najważniejszy dla ludzkości
Bo pokój lepsze życie człowiekowi buduje
Tylko pokój daje nam wszystkim radości
Więc każdy człowiek pokoju zawsze potrzebuje


Poeta Kaziu Borucki i ciocia Maria Popińska przed pomnikiem Króla Jagiełły
Jagiełło dał pokój Polsce a ja Poeta Kaziu Borucki dam światu

W pokoju człowiek buduje wioski i miasta
W każdym kraju z postępem na skalę światową
Tylko w pokoju wszystko wznosi się i rozrasta
Ale gdy przyjaźń i wolę ludzkość ma pokojową
Więc wszyscy pokoju tak mocno pragniemy
Bo w pokoju rodzi się nowe lepsze życie
Nie ma zakłuceń i wydajniej lepiej pracujemy
Ciesząc się pracą swą i wszystkim co jest na świecie
Ludzkości potrzebny jest pokój właśnie dlatego
Aby mogła się wyrwać z tej ciężkiej życia niewoli
Bo wojna rujnuje wszystkie plany jego
I do dobrobytu człowiek dochodzi bardzo powoli
Pokoju pragną wszystkie żyjące istnienia
Bo on jest dla każdego bardzo miły
W nim można zdobyć radość i wszystkie powodzenia
Dni pokoju przez całe życie żeby nam towarzyszyły
Chcesz mieć pokój dąż swoim czynem do pokoju
Aby inni mogli to zobaczyć i zrozumieć
Ile jest on wart dla ludzkiego rozwoju
Ile można zbudować dobrego tylko utrzymać go umieć
Pokój przez wszystkich jest bardzo upragniony
Bo wojna wyrządza człowiekowi wielkie szkody
Człowiek traci nie raz wszystko i jest zmartwiony
A co najgorsze traci życie człowiek młody
Więc dążmy wszyscy na świecie do pokoju
Pokój niech żyje pokój musi wśród nas być
Tylko w pokoju osiągniemy cel naszego rowoju
I będzie nam lepiej i radośniej na świecie żyć
  
Najważniejszą rzeczą dla człowieka to jest pokój bo pokój oznacza miłość między narodami i buduje lepsze życie na świecie. Człowiek staje się bogatszy i życie jest radosne i przyjemne. Wszyscy dążmy więc do pokoju.