Planeta Ziemia 

                Kaziu Borucki


Nazwisko Borucki na całej planecie Ziemi bo piszę na wszystkie tematy światowe

Ziemio kochana Ziemio Ojczysta
Jesteś nam droga i bardzo bliska
I nieoceniony jest pokarm Twój
Że mogę nim żyć i brat mój
Ziemio która nas karmisz i przyodziewasz
Która nas rodzisz i która nas zabierasz
I chociaż nam dajesz cierpienia i łzy
To jednak pachniesz jak wiosenne bzy
Ziemio która krążysz po swej orbicie
Spełniasz swe zadania dla Boga i to znakomicie
Bo szlachetna jesteś tak pięknie urozmaicona
Że słyną na różnych planetach Twe imiona
Bo ty przekształcasz przemianę materii
I nas pociągasz do wyższej kult-sfery
Prowadzisz nas ludzi do Nieba do Boga
Do którego z pięknymi kwiatami prowadzi droga
Chcesz nas wszystkich zaprowadzić do Nieba
Więc każdy chce Twego pokarmu jak chleba
Chodzisz po swej wielkiej orbitalnej ulicy
I nie występujesz ze swej wymierzonej Ci granicy
Ale zrodziła się na Tobie wielka przemian technika
Która wyruszyła w kosmos i go przenika
I chciałaby wydobyć z niego jakąś nowinę
Lecz przyszła na świat w krytyczną godzinę
Bo zawisła nad Tobą Ziemio wielka siła atomu
I zagraża zburzeniem ludzkiego domu
Ale my ludzie Twej ziemskiej sfery
Musimy działać aby złamać atomowe bariery
Chcemy abyś wśród planet zajaśniała
Abyś była coraz bardziej piękna i wspaniała
Chcemy abyś świeciła przykładem wśród planet w przyszłości
Więc wykażemy dla Ciebie najwięcej miłości
Bo Ty dajesz człowiekowi ten dar bezcenny
Więc cłowiek dla Ciebie nie może być senny
Nie damy Cię przywrócić do epoki kamienia
Ale będziemy o Ciebie walczć i to bez wytchnienia
Nie pozwolimy aby uczynić Cię bezimienną
Rozłupać i rzucić w przestrzeń bezdenną
Chcemy abyś nadal zanosiła dla Boga swe owoce
Więc przysięgamy Ci że zwalczymy atomowe przemoce
      Jest to mój pierwszy wiersz napisany w sierpniu 1966 r. Jak na początek był bardzo udany i już w roku 1975 zacząłem pisać wiersze seryjnie, gdy miałem czas codziennie wyszedł wiersz filozoficzno-naukowy.