Planeto Ziemio (piosenka)

                Kaziu Borucki


Planeta Ziemia urodziła mnie, więc aby się odwdzięczyć piszę o niej felietony i wiersze

Planeto Ziemio, Planeto mych marzeń i snów
Planeto Ziemio bądź mi zawsze bądź zdrów
Planeto Ziemio Ty zrodziłaś Ty mnie
Planeto Ziemio i pogrzebiesz też mnie
Planeto Ziemio naszych wsi i miast
Planeto Ziemio nad Tobą świeci tyle gwiazd
Świeci też Słońce i Księżyc też
A Ty Planeto dobrze o tym wiesz
Że Ty stworzyłaś też filozofa
Który Cię bardzo bardzo też kocha
I pisze o Tobie wiersze piosenki
Bo jesteś podobna do młodej panienki
Jesteś cudowna, tworzysz nowe życie
I to w mężczyźnie i też kobiecie
I tworzysz zawsze rodzaje dwa
Więc kochać kochać kochać Cię trza
Bo zabierasz starego, a dajesz młodego
I kochać Cię trzeba właśnie dlatego
I odmładza stale się ten świat
I to już tyle milionów lat
I DZIĘKUJĘ Ci tu planeto Ziemio
Że zrodziłaś również i mnie dla imienia swego
I gdyby nie Ty nie istniałbym przecie
W tym naszym wielkim, wielkim wszechświecie
A Ty zrodziłaś mnie i czuję siebie
I będę kiedyś czuł się i w Niebie
I przechodzi po mnie myśli tu wiele
Że mógłby kto inny mieszkać w moim ciele
Ale Bóg zrobił, że jestem ja
Bo Bóg w swym ręku cały wszechświat ma
I tu jest właśnie tajemnica niemała
Skąd Bóg bierze duszę do każdego ciała
Bo w każdym ciele jest inna dusza
A człowiek czuje ją i ciałem wzrusza
Skąd się pojawia dusza w każdym ciele
Nikt nie odgadnie bo to Boga Cele
Tutaj widzimy jak Bóg jest potężny
Nie zrozumie rozum choćby był mosiężny
             Jako filozof i poeta planety Ziemi napisałem ten utwór w formie piosenki aby podziękować planecie za to, że mnie stworzyła i pozwoliła mi żyć na sobie.