Pani Nauczycielka         Kazik Borucki
Nasza miła Pani Nauczycielka
Uczy w szkole nas oświaty
Bo ta nasza wiedza wielka
Jest tak piękna jak te kwiaty
Jest tak piękna i owocna
W naszym życiu tym codziennym
Tak jest dla nas pomocna
Bo jest darem tym bezcennym
Bo gdy mamy młode lata
Świat przed nami jest tajemniczy
Pani nasza objaśni nam tajemnice świata
Wszystko dokładnie nam opowie i wyliczy
Kilka lat nad książką w szkole siedzę
Bo nasz świat jest tak duży
Pani Nauczycielce za przekazywaną nam wiedzę
Składamy najpiękniejszy bukiet z pięknej róży

MŁODY INŻYNIER
Chociaż jestem jeszcze taki mały
Świat jest dla mnie doskonały
Jestem zdolny do każdej nauki
I uczę się w szkole inżynierskiej sztuki
I gdy przyjdzie moja wspaniała era
Wyuczę się na dobrego inżyniera
Będę kreślił nowe wzorce na papierze
W nowoczesnej technice czyli w moim komputerze
Kiedy będę miał już dojrzałe lata
To zbuduję piękne dzieło tego świata
Będę stawiał nowe fabryki a także pojazdy
Którymi będę jechał w kosmos nawet na gwiazdy
Będę stawiał w stylu nowym piękne wioski i miasta
Niech nam Polska pięknie i stale się rozrasta
Bo ja kocham bardzo pracę inżynierską swą
Ona jest wspaniałą ozdobą mą