Oko i Rozum
Najpiekniejsza część ciała człowieka to oko
Piękniejsze jest ono niż najpiękniejszy kwiat
Widzi ono cały krajobraz bardzo szeroko
I z radością przynosi nam cały świat.
Oko i rozum dwa czynniki najważniejsze
Które odgrywają najważniejszą u człowieka rolę
Nad oko i rozum nic nie jest silniejsze
Te dwa czynniki mają do popisu pole
Oko przenosi do rozumu obraz widzenia
A rozum przekształca w czyn całego ciała
Oko i rozum decydują człowiekowi los powodzenia
W tym jest przemiana bardzo doskonała
Gdy oko zachoruje i obraz trochę spaczy
Rozum odczuwa niedowład ciała i radości
I człowiek znajduje się jakby w rozpaczy
Wszystko zaczyna go denerwować i czuje żałości
Oko to duszy ludzkiej połowa
Rozum druga połowa duszy
Gdy dusza w człowieku jest zdrowa
Całe ciało człowieka wzruszy
Bo dusza to przecież życie
Widzi wszystko i otoczenie czuje
Przed człowiekiem ukryta jest skrycie
Więc człowiek w duszę nie wierzy i nie reaguje
Jak dusza jest piękna spójrzmy w oko
Drugiemu naszemu współtowarzyszowi
Jak ona się raduje szeroko wysoko
Ile ona daje szczęścia ziemskiemu człowiekowi
Gdy oko widzi dla niego obraz smutny
Z rozumu przez oko lecą zaraz łzy
Dla człowieka jest wtenczas czas okrutny
Więc dajmy oku piękny krajobraz i kolorowe sny

Dusza ludzka to jest oko i rozum. Mój Dziadek, Kazimierz Pluciński powiedział, że najgorsze kalectwo to jest ślepota i głupota i to jest prawda. Więc dbajmy o wzrok i rozum. Oczy przekazują nam informacje do rozumu, a rozum te informacje przebada i przekazuje ręką, która buduje jakieś dzieło dla człowieka.