Ojczyzna 

                          Kazik Borucki

Ojczyzna to naród to ziemia to dom
To drzewa zielone wysoko rosnące
To bijący swym dźwiękiem kościelny dzwon
To kwiaty w ogródku kolorowo kwitnące
Ojczyzna to miasta fabryk i piętrowych domów
To ulice bięgnące wzdłuż i wszerz
To chodniki z trawnikami drzew klonów
To kościoły z wystającymi nad miasto swych wież
Ojczyzna to wioska pachnąca życiem, chlebem
To zagony pięknych, złotych kłosów zbóż
To deszcz życiodajny spadający z chmur, które są pod niebem
To Słonko, które maluje nasze twarze na kolor róż
Ojczyzna to dom Wiary, Nadziei i Miłości
To Wiara, która nas prowadzi do Boga, do wieczności
To Nadzieja naszej lepszej, życiowej przyszłości
To Miłość, która ma w sobie tyle piękna, bogactwa i radości
Ojczyzna to mój kochany Dom Rodzinny
Który przez całe życie jest mi bardzo miły
I choćby ze złota byłby obcy, lepszy, inny
To zawsze najmilszy jest mój Dom Rodzinny
 
Dla każdego człowieka na świecie jest zawsze najmilsza Ojczyzna, gdzie się urodził miejsce rodzinne. Miejsce rodzinne jest najmilsze dlatego, bo to człowieka istnienie, początek istnienia na świecie. Każdy kocha swoją rodzinę i swoje otoczenie, bo to jest jego bliskość i własność. A każdy swoją własność szanuje, czyli szanuje własnego siebie. Ale Pan Bóg powiedział szanuj również bliźniego swego jak siebie samego. Więc człowiek tego bliźniego szanuje. Swoją rodzinę, otoczenie i przyjaciół. I gdy człowiek wyjedzie w daleki świat, to tęskni za swoimi ludźmi i za ziemią po której chodził i za swoim domem mieszkaniem, przedmiotami, a także za zwierzętami i drzewami - tęski dosłownie za wszystkim, bo to jest jego rodzinna Ojczyzna.