NADZIEJA

Nadzieja jest to Towarzyszka życia
Bez której świat byłby nie do przebycia
Nadzieją każdy z nas się tak łudzi
Już rano ze snu gdy się przebudzi

I towarzyszy nam przez dzień cały
Chociaż by troski się tu wzmagały
Ona nam daje siły i hard
Bo cóż by bez niej człowiek był wart

Nie raz ma człowiek dużo zmartwienia
Do niej udaje się bez zwątpienia
Bo ona ma dużo w sobie wiary
Więc nas obsypuje hojnymi dary

I chociaż człowiek mocno się załamuje
To jednak siłę w niej wielką czuje
I chociaż ona nam się rozwieje
Zawsze ją mamy jako NADZIEJĘ

Jest to nasz skarb nieoceniony
Więc jest z niej człowiek zadowolony
I choćby zły los wyciął ją w pień
To jednak zostanie nam chociaż jej cień

Objaśnienie wiersza

Życie na świecie jest bardzo ciężkie bo nasza planeta jest pod Wezwaniem Cierpienia i Bóg dał do pomocy człowiekowi w tym cierpiącym życiu NADZIEJĘ WIARĘ i MIŁOŚĆ. Ale najbardziej człowiekowi pomaga NADZIEJA. Człowiek codziennie przez całe życie krzepi się NADZIEJĄ. Gdyby nie NADZIEJA życie na świecie było by nie możliwe. A więc podziękujmy Panu Bogu, że dał nam NADZIEJĘ, bo dzięki niej żyjemy na świecie Pięknie i Bogato, że jutrzejszy DZIEŃ będzie lepszy od dzisiejszego.

Kaziu Borucki

 


Kaziu Borucki z dziewczyną
a dziewczyna to Nadzieja