Matko Licheńska  
Matko Najświętsza Królowo Polski
Ślesz swe promienie przez Obraz Częstochowski
Przez obraz królewski do ludu prostego
Tu do Lichenia narodu polskiego

 

Masz na swych piersiach Orła Białego
Godło narodu naszego polskiego
Żołnierz ciężko ranny w napoleona wojnie
Zostaje przez Ciebie uzdrowiony cudownie
Przynosi spod Częstochowy Twój Obraz Święty
Aby przez lud był tu czcią objęty
Jako maleńka na leśnym drzewie
Ukazywałaś się pasterzowi, który wielbił Ciebie
Przyszłaś tu z Nieba do poniżonego ludu
Dokonać tutaj największego cudu
Bo lud Twój Królowo Nieba
Jest tak maleńki jak kapliczka z drzewa
Ale on Ci niesie wielkie prezenty
Poprzez swoje CIERPIENIE i Twój Obraz Święty
Przez tysiąc lat swego istnienia
Nigdy nie czuł w Tobie żadnego zwątpienia
Bo Ty Królowo wspomagasz nas
Przychodzisz zawsze w porę i w czas
My Twoje dzieci kochamy Ciebie
Nie opuszczaj nas w naszej potrzebie
Ojciec Święty modli się piekna Lilia
Poprzez Anioł Pański Zdrowaś Mayja
Każdego dnia w samo południe
Bo Ty nam świecisz jak słońce cudnie
My się modlimy Cudna Lilia
Poprzez różaniec Zdrowaś Maryja
Królowo nasza z orłem na czele
Wspomagaj nas zawsze na duszy i ciele
Abyśmy nigdy nie upadali
I zawsze Ciebie mocno kochali
Matko Najświętsza w Złotej Koronie
Ty co zasiadasz w Niebie na Tronie
Pobłogosław nam tu naszego Rolnika
A także w zakładach swego Robotnika
Bo gdzież pójdziemy jak nie do Ciebie
I gdzież ratunku mamy szukać dla siebie