List od prezydenta Billa Clintona

              THE WHITE HOUSE, Washington                  November 15, 1996

           Dear Sofia and  Kazimierz
   Thank you very much for your warm expression of support. I am honored to have the opportunity to serve out country again in this time of momentous change and promise.
   I am proud of what we have accomplished during the past four years - we have reduced the deficit, expanded and sustained economic growth, improved education and educational opportunities for our children, and empowered Americans to make the most of their own lives. However, we still have much work to do to meet our commitment to provide hope and opportunity for all our people as we approach the twenty-first century. As President, I will work hard during the next four years to uphold your trust, to protect our shared values, and to meet our common challenges.

   Again, thanks so much for your encouragement.
Sincerely,    
Clinton Signature.gif (2545 bytes)

 

           Droga Zofio i Kazimierzu,

   Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wyrażone poparcie. Jest to dla mnie honor mieć okazję do obsługiwania naszego kraju, znowu jeszcze raz ten czas doniosły zmieniać i zapowiadać.
   Jestem dumny z tego co mamy znakomite, podczas przeszłych czterech lat, mamy zmniejszony deficyt, rozszerzony i trwały ekonomiczny wzrost, ulepszoną oświatę dla naszych dzieci i możliwości dla Amerykanów do robienia najwięcej na ich własne lepsze życie. My musimy dużo pracować aby wykonać to nasze zobowiązanie i zapewnić nadzieję dla wszystkich ludzi. Zbliżamy się w dwudziesty pierwszy wiek. Ja prezydent będę dużo pracował podczas następnych czterech lat aby utrzymać wszystkich zaufanie i chronić nasz rozdział i poznać nasze wspólne wezwanie.
Jeszcze raz dziękuję i tak dużo dla Cebie zachęty.
Z poważaniem,
                                                       Bill Clinton

Prezydentowi podobały się moje wiersze o Ameryce i serdecznie w liście mi dziękuje. Filmuję i opisuję Amerykę oraz wzbogacam amerykańską kulturę i oświatę a Polak potrafi.