Królowo Niepokalana
Do Ciebie ślemy swe pacierze
Nasza Królowo Niepokalana
Chcemy Ci służyć jako rycerze
Dla Ciebie Matko Ukochana
Służymy Ci Królowo wszędzie
Jako rycerze z Twojej woli
I niech pozdrowione Twe Imię będzie
W urzędzie fabryce teatrze na roli
Bardzo Cię Królowo kochamy
Nie tylko sercem ale całym sobą
Do Ciebie się Niepokalana uciekamy
Bo chcemy być zawsze z Tobą
Jesteśmy Twoi niezłomni rycerze
Wytrwale bronimy Twojej godności
Niepokalana nie pozwól aby Twoi żołnierze
Mieli jakiekolwiek w Ciebie wątpliwości
Z pod Warszawy rozsyłasz swe promienie
Z Niepokalanowa na kraj szeroki cały
Aby gdy rycerzy ogarnie jakieś zwątpienie
Widziały w Tobie promień zwycięstwa i chwały
Miałaś rycerza nadwyczaj potężnego
Który oddał swe życie za brata i Ciebie
Niezwyciężonego Maksymiliana Maria Kolbego
Którego nagroda znajduje się w Niebie
Zdrowaś Mario modlitwę naszego pacierza
Poprzez Różaniec do Ciebie ślemy
I Anioł Pański z modlitwą naszego Papieża
Do Ciebie Królowo Niepokalana idziemy
Królowo Ziemi Księżyca Słońca
I wszystkich gwiazd na Niebie
Króluj nam zawsze bez końca
A po służbie rycerskiej zabierz nas do siebie
Dziękuję Ci w tych strofach wiersza
Tobie Matko Królowo Niepokalana
Ty przyszłaś mi z pomocą jako pierwsza
Gdy była chora moja Mamusia ukochana
          Zawsze z siostrą w modlitwie wieczornej codziennie
          Poprzez Zdrowaś Mario jako małe dziatki
          Klękaliśmy przed Twym obrazem prosząc niezmiennie
          A Ty przywróciłaś zdrowie dla naszej Matki