Kraków

Warszawa i Kraków stolicą Polaków
My Polacy często te słowa tak wspominamy
Dawniej przez kilka wieków stolicą był Kraków
Więc tak samo jak Warszawę Kraków kochamy
Wielki budowniczy król Kazimierz Wielki
Który zbudował wielkie zamki murowane
Gdy napadł Polskę jakiś wróg wielki
Plany wroga zostały całkowicie złamane
Nasz król Jagiełło dzielny wódz
Bił się dzielnie o Polskę z Krzyżakami
Aby obronić Polskę od wroga móc
Szedł na wroga razem z Litwinami
Tu nasza królowa Jadwiga i Wanda w Krakowie
Kochały Kraków i Polskę nad życie
Bardziej aniżeli swoje najdroższe zdrowie
Więc dziś składamy im za to na Wawelu hołd należycie
Kraków ma największe pamiątki i skarby na Wawelu
Które mówią o naszej polskiej państwowości
Mieszkało w nim królów różnych wielu
Różnych wielkich artystów i zagranicznych gości
Artyści budowali w rzeźby miasto wspaniałe
Które zadziwiają dzisiejszego nowoczesnego człowieka
Jest ono przecież piękne wielkie nie małe
I na każdym kroku pięknością swą urzeka
Piękne kościoły mury z basztami obronne
Ratusz pomniki i piękne w rynku sukiennice
Które posiadają dzieła sztuki piękną madonnę
Portrety królów książąt i różne przesławne dziewice
Kraków jak bliski sercu Polakom jest nam
Ta dawna naszej Polski ukochanej stolica
Kraków od dziecka dobrze go znam
On najpiękniejsze w Polsce ma swe lica
Kraków jest najbogatszym miastem w dzieła sztuki w Polsce, tu można zobaczyć dzieła sztuki naszych praojców, jak oni cenili masywność i piękność. Budowali, rzeźbili i malowali cudownie. W Krakowie człowiek czuje się jak w niebie a kto nie wierzy niech choć raz zobaczy w swoim życiu Kraków, tę dawną stolicę królów Polski.