Krajobraz Ameryki 


Najważniejszym krajobrazem Ameryki to Statua Wolności, bo daje wszystkim narodom jednakową Wolność w Ameryce

Krajobraz jest tu inny niż Europy
Choć jest to ta sama planeta
Inne są tu różne ciekawe roboty
I inna przebiega tu sztafeta
Jest tu wielka w środku pustynia Newada
Gdzie nie ma ludzi drzew ani zwierzyny
Ale jest tu na północy urodzajna Kanada
Gdzie rosną bujne piękne rośliny
Środek Ameryki jest cały pustynny
Same piachy różne góry z piachu i kamienia
Czasem znajdzie się jakaś oaza teren inny
Ale bardzo rzadki do zobaczenia
    W oazach znajduje się miasto lub wieś
Bo tu jest trochę biologicznej przemiany
I tu jakby rozlegała się pustyni pieśń
Że teren urodzajnej ziemi przez ludzi jest kochany
  Jadąc po całej amerykańskiej ziemi
Jako poetę i badacza zadziwiła mnie ogromnie
Pomimo pustynnego kraju bogactwem się mieni
Jak to odbywa się wszystko tu cudownie
    Wspaniałe miasta mosty i szerokie autostrady
To krajobraz dużego bogatego kraju USA
Sięgającym swym obszarem od Meksyku do Kanady
I najwspanialszy krajobraz w całym świecie ma
  O brzegi biją fale wód oceanicznych
O piachy wydmy różne góry i skały
Ziemia oddziela się od wody w sztukach graficznych
I krajobraz jest zawsze piękny i stały
    Krajobraz Stanów Zjednocznonych jest różnorodny
Bo tu są ludzie z całego świata różnych narodowości
I dlatego jest zawsze piękny ciekawy i modny
Bo każdy naród daje wkład swej mądrości.
      
  Jako badacza i poetę krajobraz Ameryki zadziwił mnie ogromnie, bo ja myślałem, że Ameryka to urodzajna ziemia, a tu przeważnie same pustynie i góry z kamienia i piachu. Zadziwiło mnie, że kontynent biedny a Ameryka bogata i zauważyłem, że jest to cud ciężkiej pracy ludzi, młodych przybyszów z całego świata, że młodzi ludzie potrafią czynić cuda poprzez swój rozum i silę fizyczną.