Częstochowa      
Częstochowa słynie z Jasnej Góry
Stojącego na tej górze kościoła
Który sięga wysoko pod chmury
A dzwon bijący pielgrzyma woła
Miasto słynące z cudownego obrazu
Matki Bożej Królowej Ziemi i Nieba
Która króluje z Bożego rozkazu
Bo nam jest bardzo Jej potrzeba
Mianował Ją Królową Polski Jan Kazimierz
Kiedy Polskę Szwedzi całą niszczyli
Gdy burzył klasztor szwedzki żołnierz
Wszyscy Polacy na obraz cudowny liczyli
I pokonała szwedzkiego bezbożnego żołnierza
W przeddzień święta Bożego Narodzenia
I stoi do dziś klasztor i słynna wieża
Która stoi najwyżej wśród gwiazd podniebienia
Z całej Polski przychodzą tutaj pielgrzymi
Do Królowej Polski Matki Boskiej
Aby otrzymać nowe łaski między innymi
I podziękować za dawne Królowej Częstochowskiej
Ona nas tutaj zawsze pocieszy
I otrze nam naszą smutną łzę
Chociaż nasze serce mocno grzeszy
To ona do nas wyciągnie ręce swe
Mamy Ją wszyscy za Matkę
Bo Ona nas wszystkich rozumie
Że nasze życie jest ciężkie nie gładkie
I w cierpieniach naszych pocieszyć nas umie
Ona wie że cierpieć w życiu musimy
Tak samo jak Ona w życiu cierpiała
Więc Jej swe cierpienia wszyscy zanosimy
Aby przez te cierpienia do Nieba nas zabrała
     Matka Boska obrała sobie cztery najważniejsze miejsca w Polsce - w Częstochowie, Brdowie, Niepokalanowie i w Licheniu. W Częstochowie jest obraz najważniejszy bo królewski, duży, ciemny bo ciemne i ciężkie było życie królów i narodu polskiego. Ale Matka Boska przeniosła się z Częstochowy do Lichenia i tam jest mała, jako 16-letnia panienka, niby płacze ale rysy Jej twarzy są uśmiechnięte do narodu polskiego bo to jest Jej naród umiłowany, zawsze wierny i dlatego w Licheniu koło Konina buduje się największą bazylikę w Polsce dla wiernego Jej narodu. Obecnie Licheń jest najpiękniejszym miejsce na całym świecie, jest cudowny.