Święto Pracy 1 Maja
Dzisiaj jest Święto Pracy
Święto każdego na świecie człowieka
Więc święcą go nasi rodacy
Święcą go już od wieka
Bo praca największa była w historii
Każdego człowieka tutaj na ziemi z nas
Praca otrzymuje najwyższą cześć glorii
Od szerokich pracujących mas
Pracą się chlubi robotnik
Ogłasza tutaj tą wieść
Pracą się chlubi rolnik
Oddając wspólnie jej cześć
Praca ta nasza codzienna
Robi nam życie coraz bogatsze
Jest coraz lżejsza wydajna i zmienna
Na roli w fabryce w urzędzie w teatrze
Na pracy oparte jest życie
Pracuje więc siostra i brat
Więc wykonujmy pracę należycie
Aby stał się piękniejszy ten świat
Każdy codziennie z nas pracuje
W pracy trudzie i znoju
Dobra praca drogę toruje
Drogę do dobrobytu i do pokoju
Bo praca świadczy o Tobie
Niech Ci przypomni pierwszy dzień w maju
Więc nie wykonuj jej tylko sobie
Wykonuj ją dla całego kraju
A ona Ci się odpłaci
Prowadząc kraj do rozkwitu
Wykonuj ją dla swoich sióstr i braci
Abyśmy wszyscy znaleźli się w kraju dobrobytu

Bóg stworzył człowieka do pracy, aby człowiek poprzez swoją pracę tworzył dzieło, tak jak Bóg stworzył wszechświat. Dobra praca dubeltowo się opłaca, bo mamy lepsze życie na planecie Ziemi i lepsze życie po śmierci w Niebie. Widzimy jasno, że dobra praca daje nam dwie korzyści, na Ziemi i w Niebie. Pan Bóg namawia człowieka do dobrej pracy. Słuchajmy Boga i pracujmy jak najlepiej a będzie dobrze.